Любко Дереш про “Дівчинку і космітів” // Lyubko Deresh about “A Girl and Cosmites”

by Hanna_Herman

Любко Дереш:

«Дівчинка і косміти» — це продовження книги пам’яті, розпочатої «Пірамідами». Власне, епілог до них, як уже було сказано. Останні герої, чиє перебування під руїнами Піраміди все більше схоже на подвиг, незрозуміло лише, для чого й для кого, — вони залишаються вірними собі й своєму призначенню. Але все тісніше підступає новий світ — де вже давно змішалися в майже первозданний бруд всі начала, хоча здалеку воно все ще схоже на глобалізацію.

І десь у цьому первозданному бруді людства передаються чутки про те, що декотрим вдалося збудувати власні піраміди, знайти спокій під ними.

___
Young Ukrainian writer Lyubko Deresh:

“A Girl and Cosmites” is a continuation of the Book of Memory, launched by the “Pyramids”. In fact, the epilogue to them, as has been said. Last heroes whose presence in the ruins of pyramids looks more like a feat, it is not clear just why and for whom – they remain true to themselves and their purpose. But a new world is approaching more closely  – where all principles have long been incorporated in almost pristine dirt, but from a distance it still resembles globalization.

And somewhere in this primordial mud of humanity are being passed rumors that someone managed to build their pyramids, find peace in them.

Повний текст рецензії:

__

Full text of the review:

http://glavcom.ua/articles/27868.html

o-00256558-a-00027868